Subscribe Us

Statistik Terkini Jumlah Penduduk Malaysia, dan Setiap Negeri, 2023-Jabatan Perangkaan Malaysia


Statistik Terkini Jumlah Penduduk Malaysia 2023.

Ketua Perangkawan Malaysia, Dato'Sri Dr Mohd Uzir Mahidin mengumumkan pada 31 Julai 2023 bahawa "Jumlah penduduk Malaysia pada 2023 dianggarkan 33.4 juta berbanding 32.7 juta pada 2022 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 2.1 peratus.

 

Penduduk warganegara meningkat daripada 30.2 juta pada 2022 kepada 30.4 juta pada 2023 dengan pertumbuhan yang kecil iaitu 0.7 peratus (2022: 0.6%).

 

Manakala pertambahan bilangan penduduk Bukan Warganegara yang lebih tinggi iaitu meningkat daripada 2.5 juta (2022) kepada 3.0 juta (2023)


Jumlah Penduduk Mengikut Negeri 2023

Berikut adalah laporan yang dikeluarkan anggaran penduduk setiap negeri pada tahun 2023:

1. Selangor : 7.2 juta

2. Sabah : 3.59 juta

3. Johor: 4.1 juta

4. Sarawak: 2.5 juta

5. Perak : 2.5 juta

6. Kedah : 2.2 juta

7. Kelantan: 1.8 juta

8. Pulau Pinang: 1.77 juta

9. Kuala Lumpur: 1.99 juta

10. Pahang: 1.6 juta

11. Terengganu : 1.2 juta

12. Negeri Sembilan : 1.2 juta

13. Melaka : 1.0 juta

14.Perlis :0.3 juta

15. Putrajaya: 0.1 juta

16. Labuan:0.1 jutaStatistik Terkini Jumlah Penduduk Malaysia 2022.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) telah mengeluarkan laporan perangkaan suku pertama Tahun 2021 dan menganggarkan jumlah penduduk di Malaysia adalah 32.75 juta orang.  Jumlah tersebut merangkumi 29.91 juta atau 91.3% warganegara dan baki 2.84 juta orang bersamaan 8.7 peratus adalah bukan warganegara

 

Jabatan Perangkaan Malaysia bertanggungjawab untuk membuat laporan statistik "total population" di Malaysia. Selain itu, jabatan tersebut menjadi sumber rasmi bagi rujukan statistik di Malaysia.

 

Antara statistik lain yang disebut oleh Ketua Perangkawan, F Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin adalah penduduk lelaki mengatasi wanita dengan jumlah 16.83 juta penduduk lelaki manakala 15.92 juta penduduk perempuan. (Faktor rakyat bukan warganegara yang bekerja di Malaysia majoritinya adalah kaum lelaki, menyumbang kepada jumlah keseluruhan kaum lelaki lebih ramai berbanding wanita)

 

Statistik Populasi Mengikut Aspek 2021

 

1. Keseluruhan  : 32.75 juta

 

2. Warganegara : 29.91 Juta

    Bukan warganegara : 2.84 Juta

 

3. Jantina

Lelaki: 16.83 Juta

Perempuan: 15.92 Juta

 

4. Peratus Penduduk mengikut kaum

 

·       Bumiputera: 20.9 JUTA (69. 7%)

·       Cina: 6.7 JUTA (22 5%)

·       India: 2.0 JUTA (6.8%)

·       Bangsa Lain-Lain: 0.3 Juta (1.0%)

 

Jumlah Penduduk Mengikut Negeri

 

Berikut laporan yang dikeluarkan menyatakan anggaran penduduk setiap negeri pada suku pertama tahun 2021 adalah seperti berikut;

 

1 Selangor 6 560 900

2. Sabah:3 412 600

3. Johor:3 795 300

4. Sarawak: 2 823 300

5. Perak:2 510 200

6. Kedah: 2 192 800

7 Kelantan 1 930 000

8 Pulau Pinang : 1 776 700

9 Kuala Lumpur . 1 766 700

10 Pahang 1 683 300

11 Terengganu 1 269 700

12 Negeri Sembilan  1 130 400

13 Melaka 935 600

14. Perlis: 255300

15. Putrajaya: 114900

16. Labuan: 99 800


Terkini 29 Julai 2022-Jabatan Perangkaan Malaysia

1. Selangor : 7.0 juta

2. Sabah : 3.4 juta

3. Johor : 4.0 juta

4. Sarawak : 2.5 juta

5. Perak : 2.5 juta

6. Kedah : 2.2 juta

7. Kelantan : 1.8 juta

8. Pulau Pinang : 1.7 juta

9. Kuala Lumpur : 2.0 juta

10. Pahang : 1.6 juta

1 1. Terengganu : 1.2 juta

12. Negeri Sembilan : 1.2 juta

1 3. Melaka : 1.0 juta

14. Perlis : 0.3 juta

15. Putrajaya : 0.1 juta

16. Labuan : 0.1 juta

[permohonan.my]

Catat Ulasan

0 Ulasan